နောက်ဆုံးရသတင်းများ

DaNa Facility launches report on small businesses in Kachin State..

DaNa Facility launches report on small businesses in Kachin State

နောက်ဆုံးရသတင်းများ

အများပါဝင်အကျိုးခံစားနိုင်သောလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်ကိုဗစ်-၁၉စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း..

OpEd အများပါဝင်အကျိုးခံစားနိုင်သောလုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့်ကိုဗစ်-၁၉စိန်ခေါ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းရေးသားဖော်ပြသူ- Dr.Peter Brimble, Senior Technical Adviser, The DaNa Facility

ဓနအဖွဲ့အစည်း အကြောင်း

ဓနအဖွဲ့အစည်းသည် ယူကေနိုင်ငံခြားရေး၊ ဓနသဟာယနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံး (FCDO) မှ စတာလင်ပေါင် ၃၄.၉ သန်း ထောက်ပံ့ မှုရရှိထားသော ဆန်းသစ်တီထွင်သည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး DAI ဥရောပနှင့် KPMG တို့က စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

မြန်မာစကား ‘ဓန’ ကို အမည်ယူထားပြီး အစိုးရ၊ စီးပွားရေး အသိုင်းအဝိုင်း၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးမိတ်ဖက်များကို ရန်ပုံငွေနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အကူအညီများပေးအပ်၍ အများပါဝင် အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပြီး တာဝန်ခံယူမှုရှိသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော် ဆောင်နိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးလျက် ရှိပါသည်။

ဓနအဖွဲ့အစည်းကို ၂ဝ၁၆ မေ မှ ၂ဝ၂၂ ဒီဇင်ဘာအထိ အကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်ပြီး FCDO ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မဟာအစီအစဉ်တစ်ရပ် ဖြစ်သည့် မျှဝေပိုင်ဆိုင်သော သာယာဝပြောမှု လုပ်ငန်း (Business for Shared Prosperity) ၏ အဓိက အစီအစဉ်တစ်ခု အနေဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

အဓိက အောင်မြင်မှု ရလဒ်များ

  • ပဋိပက္ခသက်ရောက်သည့် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး များမှ လူဦးရေ ၅၉ ၅၉၃ ဦးအပါအဝင် ၂၄၁ ၆၈၇ ဦးခန့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ဝင်ငွေ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ခံစားခွင့် ရရှိရန် ပံ့ပိုးပေးခဲ့သည်။
  • ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထုတ်ကုန်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို အမျိုးသမီး ၃၁၆ ၄၆၆ အပါအဝင် လူဦးရေ ၃၇၃ ၂၀၃ ဦးခန့် ပိုမိုလက်လှမ်းမီ ရရှိနေသည်။
  • ဓနအဖွဲ့အစည်းသည် လူဦးရေ ၃၈ ၉၈၅ ခန့်ကို သင်တန်း ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ သက်မွေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်တာများ

အားမာန်အပြည့်ရှိပြီး ခိုင်မာသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု တည်ထောင်ရန်အတွက် အများပါဝင် အကျိုးခံစားမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက မရှိမဖြစ် အရေးပါသည်ဟု ဓနအဖွဲ့အစည်းက ယုံကြည်ပါသည်။

အများပါဝင် အကျိုးခံစားမှုရှိသော စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ပဋိပက္ခသက်ရောက်သည့် ဒေသများတွင် နေထိုင်သူများ ကဲ့သို့ လူမှု-စီးပွားရေး အခက်အခဲများကို ရင်ဆိုင်ရလေ့ရှိသည့် အုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးကာ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ၎င်းတို့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အကျိုးခံစားနိုင်ရန် လိုအပ်သော ပံ့ပိုးမှုများကို ရရှိစေပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် အများပါဝင် အကျိုးခံစားမှုရှိသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် ဓနအဖွဲ့အစည်းက အဓိက နယ်ပယ် ၄ခုတွင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အများပါဝင် အကျိုးခံစားမှုရှိသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ငွေကြေးလက်လှမ်းမီရရှိမှု၊ ကျားမ တန်းတူညီမျှမှုနှင့် လူမှုပေါင်းစည်းပါဝင်ခြင်း နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်းကျင် ပြန်လည်ဖော်ဆောင်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

အဓိကနယ်ပယ်များမှတစ်ဆင့် စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အထည်အလိပ်နှင့် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများဟူသည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး၏ အဓိကအရေးကြီးသော စီးပွားရေးကဏ္ဍသုံးခုကို ဓနအဖွဲ့အစည်းက အလေးထား ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဓနအဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ များသည် လိုအပ်သောနေရာများတွင် သက်ရောက်မှု ရှိစေ ပြီး ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်များကို ဖန်တီးပေးကာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် ဝင်ငွေများတိုးပွားလာစေ ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်

ရှာရန်

  • အခန်း ၃၀၂၊Prime Hill Business Square၊ အမှတ်( ၆၀ )၊ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊
    ရန်ကုန်။

လမ်းညွှန်