​မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်သား ၅ဝ% ကျော်က စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ သို့သော်လည်း ချေးငွေအသုံးပြုခွင့်ကန့်သတ်ချက်များက စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုကို နှေးကွေးစေပြီး တောင်သူများကိုဝင်ငွေကျဆင်းစေပါသည်။ တောင်သူငယ်များ၏ ငါးပုံတစ်ပုံကျော်သာ ဘဏ်ချေးငွေကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိသဖြင့်အများအပြားက တစ်လလျှင်၂ဝ% အထိအတိုးနှုန်း မြင့်မားသော တရားဝင်စည်းမျဉ်း သတ်မှတ် မထားသည့်ချေးငွေရင်းမြစ်များပေါ် မှီခိုကြရသည်။ ချေးငွေ လက်လှမ်းမီရရှိခြင်းက ပြဿနာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ....